“Zelf-Medelijden”

Aangeboden door Jezus, voor wie het horen wil

“Zelf-Medelijden”
een (Z)Waar Goed

“Voor mijn lieve mensen,

Er valt veel “Winst” te behalen uit dit zojuist opgestarte Leven.
Daarvoor zullen wij moeten léren dicht bij onszelf te blijven.
Een Leven in Zelfredzaamheid: “Ík éérst”.
Dàt zal altijd zo moeten blíjven, dat zal altijd van ons gevráágd worden in deze Wereld vol Pijn en Verdriet.
Er valt nú niets meer te geven wat buiten onze “Comfortzone” = onze Basis van Leven valt.
Die Deuren gaan volledig dicht, er rust nu een Vloek op, dat wil zeggen je brandt je ogenblikkelijk als je je er aan wáágt.

De Komende Weken staan in het Teken van Huichelarij die ontkracht moet raken.
Dit kan voor sommige mensen erg heftig zijn omdat zij zijn opgegroeid in huichelarij en niet beter wéten.
Huichelarij heeft te maken met alles willen verstoppen waar je niet mee uit de voeten kunt.
Je Eigen Lichaam als een Beerput gebruiken zodat je je Fouten ( = Leermomenten!) níet hoeft te erkennen.

Maar zèg me: waarom zou je dàt nu dóen?

Als je àltijd te horen hebt gekregen dat je níet goed genoeg bent dan ontstáát dit.
Je ouders na-apen die óók hun Kop in het Zand staken, met als “Doel” het Vege Lijf te redden:

WEG ERMEE.

Ik wil zíen wie je bènt, het kàn nú.
En ga me níet vertellen dat je dit niet dúrft: het móet gewoon gebeuren wil je er hélemaal kunnen zíjn.
Dàt wordt Hangen en Wurgen, we geven níet graag tóe.
Er wacht ons éérst nog een flinke Dosis Zelf-Medelijden die wij voor onszelf dienen te ontleden:
als je níet naakt wilt zijn verzin je allerlei “smoesjes” om niet tevoorschijn te hoeven komen, ons Eigen Zelfgebouwde Muurtje van Bedrog.
Het kost flink veel Moeite om dit Muurtje in stand te kunnen houden, je wordt er doodmoe van..
Altijd op je Hoede zijn, je nóóit ècht veilig voelen: het put een mens uit en kost je Zenuwen véél.

Daar wordt nú een “stokje” voor gestoken; dit “Masker” gaat het nu begeven, de allerdiepste, meest intense “Laag” van Persoonlijke Vrijheid ervaren komt nu vrij en dat ís even schrikken!

Dàt voelt zó ànders!

Het geeft véél Wrijving nu je hier vlak vóór staat want je Angsten gaan nog even in dit “Spelletje” méé: een laatste Poging jou néér te halen vóór je je gewonnen geeft.
Dúrf hier in méé te gaan; dúrf in dit Diepe te springen want je zult níet verzuipen, dat garandéér ik je!
Je zult juist bevrijd raken van al je Zorgen die je nú nog dwarsbomen en dat zijn er niet zoveel meer als je je durft te laten gáán..
Voor sommigen géén gemakkelijke Periode; deze Diepere Lagen vergen àlles van je.
Je Conditie gaat éérst “achteruit” omdat je “alles op alles” zet.
Pas daarná volgen de Rust en Ontspanning omdat je dàn niet meer beter weet..
Duimen draaien de komende 3 à 4 dagen: het spant er nu zó om binnenin je!
Pas als je “barst” loopt alles (maar dan ook álles) eruit: wàt een Bevrijding zal dàt zíjn!
Dan “inééns” die Rust: ongekend..
De Rust die jou het Leven teruggeeft, èn hóe!
Er is nu níets meer om bang voor te zijn.
Alles heeft zijn Weg gevonden waardoor Beter Leven mogelijk wordt.

We gaan nú de Poort naar Beter Leven door: wàt een Rompslomp geeft dat eerst omdat véél Herzíen moet worden!
Maar gaandeweg geeft dit een enórme Vreugde: Vreugde omdat het Leven zó ànders is dan je óóit dàcht!..
Liefdevolle Gedachten koesteren je Gevoel van Eigenwaarde en dat zal zúlke Grote Gevolgen hebben voor je (Negatief) Zelfbeeld dat al zó lang in het Verdomhoekje zit..

Niets meer te vrezen: wie had dàt óóit gedacht?!..

Wij van Hierboven prijzen u: u heeft het áángedurfd uw Schijnveiligheid óm te zetten in actieve Stappen vóórwaarts, waardoor u nú rusten kunt..
Rusten vanuit de Ziel, die zóveel Moois voor ons in Petto heeft..
Het Negatief Zelfbeeld krijgt een totáál Andere Wending, door u allen Vorm gegeven: het Geloof in het Kúnnen èn de Almacht zet u voor een Raadsel maar behoudt u óók in deze Barre Wereld van Onvrede en Machtsstrijd..

Waar ú gaat/staat daar ben ík: ik ben verweven met u vanuit het Diepst van mijn Ziel.
Vanuit het Diepst van mijn Ziel koester ik ons Samen-zijn en dit kan vele Vormen aannemen.
Het Belangrijkste is nu dat u er bènt: dat u de Tijd neemt om míj serieus te nemen zodat wij samen kunnen bouwen aan een Betere Toekomst.
Ik heb u lief, Innig lief: er zijn vele Wegen om tòt mij te komen en voor u àllen is er een plaatsje vrij bij mij, ik oordeel en veroordeel niet.
Het is mij om het even wie u bènt want ík zíe úw Innerlijke Waarheid en die betekent véél voor mij.
Het Verbonden zijn geeft míj de Kracht om ú te benaderen.
In Wezen verschillen wij niet zoveel dus ook ík heb ú nodig om tot mijn Persoonlijke Groei en Bloei te komen.
De mens Jezus heeft nú Ruimte om zichzelf te laten gelden; dit zet zich alléén voort als ú mij laat Zíjn en daar dánk ik u voor.
Vergeet níet wij kunnen niet zònder elkaar, nu niet, nooit niet!
Zonder uw “Hulp” = Liefde ben ik nergens èn omgekeerd.

Laten wij dit “Pact” beklinken door (wederzijdse) tótale Overgave: pas dàn zullen wij elkaar Daadwerkelijk in de ogen kunnen zien en aan een Nieuwe Wereld hier op Aarde kunnen bóuwen.

GOD zegene u.

In Liefde groet u,

uw Jezus, tot Aanvaarding bereid, dit in Alles.
Dit voor úw Gemoedsrust.”

 

03.01.20
09.24 uur – 10.10 uur
10.41 uur – 11.11 uur

 

Uit: “Alles wordt Nieuw”