“Intens Verlangen”

Aangeboden door uw broeder Jezus
voor de mensheid die mij ziet staan,
met als Thema:

“Intens Verlangen”
– naar Veiligheid –

“Ik zèg u: u bènt Veilig.
Àltijd al gewéést en zo zal het altijd zíjn.

Er is niets wat u déren kan.
Uw Angsten komen vóórt uit Onkunde, Onbegrip en Duisterheid.
Want indien u bereid was om te Gelóven (wat ik u verkondig) zou uw Leven een héél Andere Wending kunnen nemen.
Maar u wilt er nog niet áán: ziet nog tè veel Apen en Beren op de Weg die vóór u ligt.
Zij zullen níet eerder verdwijnen dan wanneer ú ze wegjaagt.

Het gáát erom Besef te hebben van de Werkelijkheid.
De Werkelijkheid die u gegeven is in Liefde: díe Werkelijkheid beurt u òp en maakt u blij, vòl Verlangen naar de Toekomst.
Een Toekomst zònder Plannen maar mèt Wensen, want zó is het Leven haalbaar.
Een Plan is Harde Feiten, een Wens is Kneedbaar, kan nog àlle Kanten òp.
U màg Wensen hebben; zóvele.
Wij houden daar in de Uitvoering van uw Leven ook rekening mee en zullen u daarin zovéél mogelijk tegemoet komen.
Maar met uw Plannen zijn we soms minder blij; uw Plannen maken u vasthoudend en minder voor Rede vatbaar.
Bij Plannen wordt de Wil sterk gevoed en ligt de Focus (vaak) op het móeten.
Dàt geeft Wrijving als het om de Uitvoering gaat.
Want u vergéét één Ding: u heeft òns nodig om de Uitvoering van uw Plannen te verwezenlijken; alleen samen krijgen wij deze mooie Plannen van u voor elkaar..
Vele momenten in uw Leven lijken vanzelfsprekend; u heeft werkelijk géén Idee hóeveel Sturing hier achter schuil gaat..

Wij accepteren het dat u mens bent en níet alles kunt wéten.
Het zou het Aardse Leven een stùk mooier maken als ú òns zou kunnen accepteren in ons Weten = Sturing & Begeleiding en dienaangaand in ons Overzicht = Aanvaarden wat er gezegd wordt.

Hoeveel méér zouden wij dan voor elkáár kunnen betekenen, dit in de breedste zin van het Woord..

Wil een mens zich veilig voelen dan zal hij/zij tot Overgave moeten komen: hoe losser de Touwtjes hoe méér Duidelijkheid er zal zíjn!
Naarmate de Angsten ín u een Uitweg proberen te zoeken zullen zij u éérst dreigen te verpletteren.
Maar hoe méér u zich focust op de Wijsheid = Inzicht die wíj u aanreiken des te kleiner de Kans is dat u nog vermorzeld raakt.

Intens Gelóven en Vertróuwen: één van de moeilijkste Dingen van het Leven als men dit serieus neemt.

De Wanhoop kan u níet meer de baas: àls u maar openstaat voor de Wijsheid van Boven en deze in uw Leven toepassen durft..
En dáár strandt het vaak: het lezen lukt nog wel maar dàn.. is het Spoor vaak bijster.
Tranen met Tuiten huil ik dan: lieve mensen, word eens wàkker!!
U stáát er niet alleen voor..

Veiligheid

In uzelf te vinden, iedere keer wéér: luíster.
Luister naar de Woorden die bij u binnenkomen en voer díe uit.. zònder er nog bij ná te denken.

Denken = controle willen hebben, want stèl je vóór dàt..
En dàn verzuip je.
Want Denken maakt alles kapòt, iedere keer weer..

Het Over-geven kost iedere keer Moeite.
Maar op den duur zal het een gewoonte zijn en wéét u niet meer beter: dan bent u dùsdanig Eén met mij geworden dat u weer dansend door het Leven kunt.. en de Stress kunt vergeten, wat betekent er wordt een Nieuw Vertrouwen opgebouwd welke Nieuw Leven inblaast en dáárdoor kunt u weer mèns zijn!
Met beide voeten op de grond en uw blik gericht op de Hemel.
Dàt is leven.
Dàt is Waarheid, telkens wéér..

Wij dagen u niet méér uit dan nodig is, zodat u kunt blíjven drijven op uw Positieve Ervaringen met het Goddelijke = uw Eigen Geloof en Vertrouwen, welke mèt de Dag groeien mag..

Veiligheid

Je Angsten opzíj zetten door nú te gaan dóen is de enige Manier om van Veiligheid te kunnen proeven: stééds een beetje méér, stapje voor stapje..
Met de Gedachte “er kan mij niets gebeuren, de mens wikt maar GOD beschikt.. “
Je kunt wel dènken dat het anders is maar dàt gaat nóóit en te nimmer gebeuren..
Wíj léven volgens de Goddelijke Maatstaven.. hóe kun je dan nog bang zijn om verloren te gaan?..

Want Liefde is hunkeren naar méér en daardoor vergroten wij onze Zelfkennis waardóór ons Inzicht = Veiligheid.. is het Beste wat je bereiken kunt als mens-zijnde..

Veiligheid

Het Goddelijke Licht in jezèlf ontsteken en daardoor een Gelukkig Leven kunnen leiden, wat inhoudt er is altijd Uitkomst, àltijd..
Àls je de Gedachte dááraan maar tóe durft te laten..

Véél zíen wij nog niet.
Maar hóren doen wij dès te meer als wij de Angst het zwijgen òp kunnen leggen..

Úw Wil geschiede.
En ík vòlg wel, dàn ben ik veilig en zíe ik.
Leven en láten leven.
Méér wordt er níet van u verlangd.

Met een vriendelijke groet van Jezus,
uw Kameraad in het Mens-zijn.”

 

15.07.20
10.17 uur – 10.42 uur
12.08 uur – 12.52 uur

 

uit: “Ontmoetingen met Jezus”

 

Bijenwastekening door Jezus & Astrid
Titel: “Veiligheid. In Jezus’ Armen ben je veilig.”