“Wereldvrede door het Oog van Corona, is dat mogelijk?”

Aangeboden door GOD, de Almacht

“Voor de mens die uitgaat van Liefde en Vrede,

Corona.
Het houdt de Gemoederen bezig.
Er is momenteel ook zóveel wat ons wordt afgenomen en wat de Wereld op z’n Kop doet staan.
Vele Levenswegen raken afgesloten omdat de oude Manier van Doen in de Huidige Situatie véél Spanningen en Onrust geeft.
Veel mensen zijn hun Vertrouwen = hun Houvast kwijt: de Regelmaat van Leven waarop wij “voortkabbelden”.
Er is een Kink in de Kabel gekomen.

Dóór de Corona-maatregelen raken wij geheel/gedeeltelijk geïsoleerd en komen wij onszèlf tégen.
Dit geeft een enòrme Ophef: het leunen op de Meerderheid is nú even voorbíj en dóórdat de meeste Deuren van het “Buitenleven” nog een tijdje voor ons gesloten blijven zijn we nog stééds gedwongen schoon schip voor onszèlf te maken: wat dóet dit met ons?
Wàt breekt er nu in ons ópen wat zoveel Pijn doet?..

Het is èrg Persoonlijk, al die Corona-verhalen, geen één is er gelijk.
Het Corona Tijdperk staat voor Vernieuwing als je kijkt naar de Input op een Mensenleven, een Doorstart, een Intense Bewustwording, nu vanuit een héél Ander Perspectief.
Vroeger móesten we elkaar wel volgen, er was géén Ruimte voor een Eigen Inbreng, die werd afgekeurd.
“Kijk dan wat er nú gebeurt!! roepen vele mensen, onze Vrijheid wordt van ons afgenomen!!
Wij hebben geen Recht van Spreken meer!!”

De Mensheid wordt wakker; komt tot het Besef dat er méér is dan vólgen alléén.
Dat er Ruimte moet komen voor Liefde en Aandacht, dat straks voluit zal worden néérgezet.
Néé, Ik bedoel níet het Herinrichten van de Maatschappij zoals hedentendage, néé, maar de Tijd erná.
Als alles weer Helder is en “Ontzenuwd”, als we zíen waar we mee bezig zijn.

Corona “ontzenuwt”: brengt ons terug op onze poten en schudt ons Ruw wakker:
“ik heb Bestáánsrecht.

De Roep zal zó luid worden dat de Wereld op z’n Kop komt te staan: allen die hiermee te maken hebben, en dat is iedereen, zullen begrijpen dat Innerlijke Vrijheid het BEGIN is van een Nieuwe Leefwereld.
Wat van Binnenuit in de Verdrukking bleef moest van Buitenaf geopend worden door een “Ingreep” die niemand vermijden kon.
De mens wikt, ja ja.. maar GOD beschikt.
Overzicht heeft niemand, alléén de Almacht.
Wàt je ook onderneemt (of juist niet) Corona zal haar Weg vinden, allemaal volgens “het Boekje”.
Met andere woorden hier is niets tegen te doen, Corona zal haar “Uitwerking” hebben en zet alles op z’n Kop, letterlijk èn figuurlijk.

Vrijheid betekent: “Ik kan in Vrede léven, ik mag er (weer) Zíjn.
Ik besef dat ik verantwoordelijk ben voor mijn Eigen Leven en niemand ànders.
Ons Onze Persoonlijke Vrijheid weer toe-eigenen, ondanks/dankzij de “Onderdrukking”.
Want heet het geen Corona dan is er wel een andere “Onderdrukker” die je confronteert met je Eigen Sterfelijkheid en je Eigen Grenzen.
Ditmaal konden we er níet omhéén: voor ons allemaal ging de Poort in één keer open en kwamen we massaal in deze Nieuwe Wereld terecht.
Een Ongekende Wereld die véél Pijn doet, op àlle Vlakken die met (Waarlijk) Leven te maken hebben.
De Ommekeer, van Binnen naar Buiten, is Bitter Noodzakelijk: er huist nog zóveel ín ons wat ons verstikt en de figuurlijke (soms ook letterlijke) Dood in jaagt, voor velen Onoverkomelijk.

Pas ná Corona is er Ruimte voor de Nieuwe Wereld: de Wereld van Openheid, Duidelijkheid en Eerlijkheid = Ontspanning.
Pas dàn kunnen we toekomen aan Wèrkelijk Leven hier op Aarde omdat de zeer Pijnlijke Verschuivingen ons ziende hebben gemaakt/zullen maken: pas dàn “begrijpen” we weer wat menselijkheid is, tevredenheid, gemoedsrust, Hoop en Liefde.
Pas dàn staan we open voor Vernieuwingen die blijvend zullen zijn en die een frisse wind over de Aarde doen waaien.

Het Ontwaken heeft Gevolgen: vele.
Vele, vele Gevolgen die ons nog jaren bezig zullen houden.
Want tot Bewustzijn komen vergt véél van een mens: héél veel.
Het heeft héél veel Voeten in Aarde om een Nieuwe Start te maken.. dit in alles.
Wat nú een ramp lijkt is straks een Zegen.
Een Zegen omdat de Inlossing van véél Pijn en Verdriet Lucht geeft aan een Misbruikte en Vernielde Aarde met alles wat daarop leeft.
Niemand komt – uiteindelijk – tekort.
Eenieder zal zijn Plek vinden in dit Grote Geheel maar nu vanuit Positiviteit bekeken en niet meer vanuit Tekortkomingen: de Aarde is aan het veranderen èn hóe.

Het Streven naar Gelijkwaardigheid en Evenwicht brengt ons naar een hele Nieuwe Aarde die langzaam maar zeker Zichtbaar wordt voor iedereen.
Met elkáár zijn wij hieraan begónnen: met elkáár zullen wij dit Proces van Heelwording voltooien.
Ieder op zijn Eigen Plek, ieder vanuit zijn Eigen Zíjn: het ís mogelijk, al ziet u dat (nog) níet.
Tòch gaat het kómen, die Nieuwe Wereld: Ik belóóf het u.

Corona gaat voorbíj en pas dàn wordt Leven Zichtbaar.
Pàs dàn.

GOD, uw aller Vader.”

26.05.20
16.59 uur – 18.04 uur.

 

uit: “Alles wordt Nieuw”

tekening: Duco Werkman, destijds 9 jaar oud.