“JEZUS’ TERUGKOMST OP AARDE”

Aangeboden door Jezus

“Zoals ik jullie al Eerder vertelde zullen jullie mij terugzien.
De Voorbereidingen zijn reeds gaande en binnen afzienbare tijd zal mijn Aanwezigheid bij/onder u Duidelijk(er) te Voelen en te Zien zijn.
Er wordt niets aan de Verbeelding overgelaten want daar is Eenvoudigweg géén Ruimte meer voor.
Het is nú Alles of Niets en zij die willen léven kiezen voor Alles!
De Gelovigen onder ons, dat wil zeggen zij die mij de Ruimte willen geven om mijn Verhaal te doen, zullen mij stééds vaker gaan ontmoeten, dit in alles waarbij zij uit hun Hart léven.
Dan kàn ik jou niet ontgáán want dan bewandelen wij dezelfde Weg!
De Weg van Liefde, waardoor van Hartstocht, Vreugde en Duidelijkheid!
Er valt níets meer te verlíezen, alléén nog maar te wínnen: de Talrijke Ontmoetingen bakenen alles àf wat verre van ons moet blijven zodat wij altijd Veilig zullen zijn.

Het is níet zo dat ons Leven gemakkelijk wordt.
Maar de Duidelijkheid in Woord en Daad die deze Dagen ontstaat wijst ons de Weg langs de vele Hindernissen die ons in dit Leven zullen passeren.

Niets is onmogelijk; onthoud dat!

De mens leeft op een Speldenknop en denkt derhalve dat er niet méér is dan dàt.
Hóe kunnen wij dan Vólgen en zódoende uit ons Beklemmende Bestaan bevríjd raken?!
Inzichten creëren doen we sámen.
Want Alles wat leeft draagt een Puzzelstukje van Leven = Kennis ín zich welke een Wereld op Zich is die ons kan doen Ontwaken als wij er kláár voor zijn.
Dit zullen wij met zijn allen waar moeten maken.
We zijn tenslotte niet voor niks tesamen op deze Wereld terecht gekomen.

Ik ga u vóór.
In de zin van ík begeleid u.
Ik sta náást u als u de Zin van het Leven even ontbreekt.
Want hoe Overtuigd we ook zullen ráken er zijn altijd Angels en Valkuilen die ons zullen proberen te weerhouden van onze Liefde voor GOD en daarmee doen wij dan onszelf de das om.
Ik als mèns kan u volgen zodat u míj volgen kunt.
Er is géén Afstand tussen ons omdat mijn Ziel de uwe raakt door H(Erkenning) in het Falend Mens-zijn wat ons beide op de been houdt.
Ik heb er zólang alléén voor gestaan .. dit door het Onvermogen van de mens mij als mens te (h)erkennen en dat heeft mij enórm veel PIJN gedaan!
Nu komt er ook voor míj een Nieuwe Kans van Leven onder de Mensheid die mij zó Verrijken kan!
Ik bèn niet verloren gegaan.
Ik ben àltijd bíj jullie gebleven, in een poging mij kenbaar te maken, wat slechts ten dele gelukt is.
Maar nú breken er Andere Tijden aan.
Tijden van Hoop en Transparantie waar het míj betreft.
De Deur naar de Zelf-liefde bréékt nu open.
Want als je míj aanváárdt kom je jezèlf tégen en zíe je; zie je door àlle Pijn en Verdriet héén dat je mèns bent gebleven en dàt betekent Voortgang, hóe dan óók, en omringd door de Zuivere Liefde van GOD, Die Alles regéért.

Er wordt níet veel van u gevráágd: u kunt het àllemaal áán.
Dat wat u níet aankunt is NIET uw Opdracht.
Dit reikt vèr, dat wéét ik, maar GOD vergíst Zich nóóit.
Àl wat Híj u biedt verrijkt u, hóe groot de Pijn en het Verdriet ook, want Pijn en Verdriet houden een mens klein als u uw Eigenwaarde níet onder ogen ziet.
In deze Tijd zullen hierin Grote Veranderingen optreden; het Deksel zal niet meer op de Beerput passen dus wij móeten hier iets mee.
De Rijkdom die aan uw Voeten ligt kunt u alléén ZELF oprapen; geen mèns kan dit vóór u doen aangezien het úw Opdracht is!
Door te (leren) Gelóven in uw Zelf-Vertrouwen ziet u óns weer stáán en kunnen wíj u (weer) begeleiden naar een Wereld die Liefde heet.
Dáárin kunnen wij elkaar ontmoeten en er voor elkaar zíjn.

Want GOD ’s Wereld is GROOT en er is voor Iedereen Onderdak; Niemand wordt vergeten en Eenieder kan Hier terecht.

Een lieve groet van Jezus: gún uzelf dè Kans van Léven.
Amen.”

22.03.19
12.34 uur – 13.27 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”