“PASEN: VOORUIT KIJKEN = WEDEROPSTANDING!”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers:

“Lieve mensen,

de Duidelijkheid neemt nu Vaste Vormen aan zodat er in díe Zin níets meer te wensen overblijft.
De Vrucht van het Wachten begint nu te ontspruiten en geeft ons Lucht om te ademen.
Het Uitzicht is Fantastisch!
Geen Kopzorgen meer als je dúrft te gelóven in Alles wat mogelijk is.

De Berusting heeft ons een Groot Goed gebracht.
Een Groot Goed in de Zin van Aanvaarding.
Aanvaarding van het Leven zoals het kómt, zónder meteen weg te lopen voor de Gevolgen ervan.
Immers, de Gevolgen kunnen wij tòch niet zien.
Daarin zullen wij ons moeten laten leiden, en wel van Binnenuit.

Er is niets meer wat wij nog kunnen pretenderen: Alles gaat nu in volle Vaart vooruit vanuit de Pure Liefde afkomstig van GOD.
Híj stuurt en regeert, op zó ’n Wijze dat niemand tekort komt.
Er is zóveel gegeven: Hoor & Wederhoor zijn nú aan de Orde, dit om Goodwill te kweken en Liefde te verstrekken aan hen die dit zó Hard nodig hebben.
Er is véél geweend en geslágen; de Zelfkastijding was níet van de lucht en bracht ons verder bij onszelf vandaan dan ooit tevoren.

Gelukkig is dàt Vuur uitgedoofd; er is nú Zicht op Levend Water dat ons verrijken zal vanuit de Geest.
De Grote Opruiming is begónnen; héél het Heelal doet hier aan méé.
Want waar Leven is is Liefde; Hartverwarmende Liefde die Alles weer open zet wat tot toe nog gesloten was!

Laten wij elkaar de Hand (weer) reiken: van àlle Kanten stroomt de Liefde weer naar u tóe als u ervoor open staat.
Hier hoeft u niets meer voor te dóen: de gewezen Overgave heeft u doen beseffen dat u lééft en dat u weer verder moet, zonder Tussenpozen en Wachttijden dit keer!
Laten wij Water bij de Wijn doen: laten wij er een Feestvreugde van maken want dàt is nu zó nódig!

De Plannen die ú smeedt zijn van Míj afkomstig.
Want zónder Míj kunt ú niet meer Bestaan.
De Duidelijkheid inzake de Toekomst blijft verbórgen: dat is Beter voor uw Gemoedsrust en voor de Invulling van uw Toekomst.

Dat het Volbracht is geeft éérst allemaal rumoer.
Pas als de Gemoederen bedáárd zijn kunt u ècht goed naar Mij luisteren en uzèlf zíen als een Wonder.
Want wíe bent ú als Ík afhaak?
En Wíe ben Ík als ú afhaakt?..
We kijken elkaar (in deze Tijd) Diep in de Ogen: wat we dáár áántreffen doet ons beide Pijn en Verdriet maar is er óók niet evenzo veel Vreugde en Nieuw Leven te vinden?

Láten wij elkáár de Hand (opnieuw) reiken: de Mens met zó ’n Sterke Wil heeft zich overgegeven aan de Liefde en dàt betekent Alles voor Mij!!
Hierdoor kan Ík weer Léven en neem Ik ú méé in Mijn Kielzog..

Wonder(en).

De Wonderen zijn de Wereld nog níet uit en dat zullen zij ook nóóit geraken!
Wonderen hóren bij het Leven en maken een Mens vríj.
Wonderen leiden je naar het Onbekende van waaruit Nieuw Leven ontspruit.
Leven dat ongekend is omdat het nog nóóit eerder zó gelééfd en belicht is.
Laten wij onze (gezamenlijke) Weg vervolgen: Ík wacht op ú en ú wacht op Míj!
Zonder elkaar zullen wij nóóit en te nimmer onze Weg kunnen vinden.
De Tijd is Rijp, de Weg is Klaar en ligt aan uw Voeten.

De Weder-opstanding dient zich nu áán, Alles is erop tóegespitst.
De Wonden zijn Verbonden, het Licht en daarmee de Glimlach keert wéér.
De Beker lééggedronken; er is geen Druppel meer óver.
Dankbaar ben Ik, Dankbaar voor uw Bestaan.
Kóm Mij tegemoet en Ik zal er voor u zíjn.
In Liefde bèn Ik er voor u, uw GOD en Persoonlijke Vader, voor eenieder van u.

In Grote Liefde u gebracht zend Ik u bij deze Mijn Paasgroet.”

17.04.19
09.33 uur – 10.29 uur

 uit: “Alles wordt Nieuw”