“DE OORSPRONG VAN NURLAILA”

Aangeboden door GOD en Zijn Helpers:

NURLAILA.
In het Leven geroepen voor de Wederopbouw van de Wereld die nú gaande is.
Er is zóveel te Vrézen.
Maar wàt maakt dan nog dat wij kunnen Léven?

Het gaat om Vertróuwen.
Vertrouwen in het Leven, in je Oorsprong, in je Afkomst.
Vertrouwen dat je dáár komt waar je Wezen moet, om Eén te worden met je Wezenskern.
Er is zóveel wat je onder Ogen moet zien wil je Zuivere en “schone” Ik weer de Boventoon kunnen gaan voeren en Nurlaila is je daar Behulpzaam bij.

Nurlaila is beslist niet door Toevalligheden verrezen.
Alles was “afgesproken Werk” en ligt diep geworteld in een Oeroud Verleden, wat in het Heden zijn Weerslag heeft.

Nurlaila.
(Licht)Bron in de Duisternis, door Mijzèlf verkózen, gebaseerd op Allen die mèt Mij zijn.

Nurlaila is Wereldwijd Bekend; nú al.
Eenvoudigweg omdat de Wortels van Nurlaila over heel de Wereld verspreid zijn.

Alles waar Geloven en Vertrouwen aan ten Grondslag ligt dat IS Nurlaila.
Nurlaila betekent “Lichtpuntje in de Duisternis” en is van Arabische Oorsprong.
Alles waar Geloven en Vertrouwen aan vooràf gegaan zijn is omgeven door het Licht welke de Goddelijke Liefde verspreidt.

Nurlaila staat voor Schulden inlossen, zodat Leven kan begínnen.
Er is dus méér Nurlaila dan u dènkt: de Wereld is er vól van!
Nurlaila – Dronrijp brengt Nieuw Leven in de Brouwerij.
De Pijlers dáár zijn Mijn Houvast in deze Nieuwe = rumoerige Tijd.
Want om Nurlaila te kunnen zijn moet je alles laten varen waar je ooit aan vasthield en dat is een zéér zwaar Proces van Loutering wat Járen in Beslag neemt.

Iedereen heeft het recht en kàn Nurlaila (te) zijn!
Want Nurlaila staat voor Omwenteling en daar is iedereen hier op Aarde bij betrókken!
Nurlaila is Jezelf onder Ogen zien en díe Duidelijkheid naar Buiten brengen; géén Gemakkelijke Taak.

Wáárom de Naam Nurlaila voor dit Wereldomvattende Project van Liefde?
Er is geen Strijd meer als Alles wat tot Duisternis leidde doorzíen is.
Laten wij Allen ons eigen Lichtpuntje zijn, méér verwacht Ik niet van u.
Als u dàt voor elkaar heeft is er Evenwicht en dáárdoor Onvoorwaardelijke Liefde in de Wereld (terug) te vinden.
Dàt is ons Streven, dàt is Wijsheid, dàt is Duidelijkheid.
Dit heeft níet zozeer met Personen te maken dan wèl met hun Levensinstelling die een Verre Visie in zich draagt en voor een (véél) Betere Basis van Leven zorgt.

Wij Allen zijn hiervoor uitgenodigd door de Almacht.
Want Allen Tesamen vormen wij het Leven zoals het in Goddelijke Oorsprong bedoeld is.
En dat is héél wat anders dan wat ú (nu) voor ogen heeft vanuit het Afgescheiden zijn.

Er is niemand maar dan ook wèrkelijk niemand die een Meerwaarde kent.
Want in Wezen stammen wij van dezelfde GOD/Vader af.
De “Meerwaarde” oftewel de Toegevoegde Waarde zit in het Uitdragen van je Levensvisie waardoor je Zichtbaar(der) wordt.
En díe Uitdaging wordt Iedereen aangereikt.
Het begínt bij een (enorme) Bewustwording die véél overhoop haalt.
Dàt veràndert je Leven aanzienlijk.
Iedereen komt op een bepaald moment in z’n Leven op die Tweesprong te staan:

Ga ik nu dóór = dit is mijn Levensweg te gáán” of “Kap ik ermee?”..

Want slechts door Bewuste Keuzes kom je verder in het Leven, de Rest is alléén de Weg ernaar tóe.

De Weg die nú vrijkomt zal op ons Allen van Grote Invloed zijn.
Want alle Muren vallen óm, Grenzen gaan weer ópen: (Keizer)Rijken zullen verleden tijd zijn en de Oppermachten treden weer in Overleg met elkaar.
Terug naar de Basis van Leven: ÍK ÉÉRST waardoor ik mezèlf kan zijn.
En daarmee is alles gezègd.
Níet Eenvoudig, als je zíet hoe ver we afgedwaald zijn en daarom zal het ook nog Geruime Tijd duren voordat we (weer) zover zíjn.
Ondertussen gaat Nurlaila gestadig aan dóór; het groeit en groeit, onder Leiding van GOD, de Almacht.
Léér in uzèlf te Gelóven: wees Welkom bij Nurlaila!

Alleen tesamen kunnen wij die Duisternis gaan overwinnen door het Licht weer tóe te laten door Erkenning van ons Zelfbeeld welke ons nú nog zwaar op de maag ligt..

De Inzichten kómen.
Vliegensvlug zal de Toekomst andere Vormen gaan aannemen, waardoor het Licht der Wereld toeneemt.

Wíj zijn het Licht der Wereld, aangestuurd door de Goddelijke Almacht en onder Begeleiding van Zijn Zoon, Jezus.

Laten wij het samen wáármaken.

In Innige Liefde groet u.”

20.04.19
09.59 uur – 11.09 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”

“ALS ALLE VOLKEREN DER AARDE
HAND IN HAND TESAMEN GAAN
HEEFT HET LEVEN VEEL MEER WAARDE
BREEKT EINDELIJK DE VREDE AAN”