“LICHT-Gevend”

1e Berichtgeving via Maria, Moeder van Jezus,
met als Thema:

“LICHT-Gevend”
brengt Vreugde


“Voor mijn lieve mensen,

De Wereld van Liefde gaat verder open.
De mensen die ingedut waren vinden een Andere Weg (van Leven), allemaal.
Iedereen die tot Leven wil komen krijgt die Kans nu.
Krijgt nú de Kans zichzèlf onder ogen te zien en het (Oude) Harnas af te leggen.
Wat zal dàt zwaar zijn maar óók: wat zal dat Vernieuwend en Allesomvattend zijn!
Nieuwe Wegen ontvouwen zich waardoor er méér en meer Licht zal ontstaan in de Toekomstige Sferen die zich aan ons zullen openbaren.

Wàt wordt er van u gevraagd?
Toewijding, er Eenvoudigweg te Zíjn en de(ze) Liefde te verspreiden als het ú uitkomt.
Want alléén als u Zèlf lééft kunt u het Licht der Lichten tot Uiting laten komen, zódanig, dat het Onaangetast en Zuiver haar Weg kan vinden.
Dit is een Opgave die véél Tijd gekost heeft en nóg.
Want het (Licht) dwingt u de Waarheid onder ogen te zien waardoor uw Hart zich opent en dan maakt het niet uit waar u vandaan komt of wie u bènt: het gaat erom het Licht weer tóe te laten zodat het zich verspreiden zal.
Daarvoor heeft u werkelijk waar niets nodig: alléén de Bereidheid er te Zíjn maakt Nieuwe Deuren ópen en Hervormt de Regelwetgeving zoals deze (momenteel) als het Zwaard van Damocles boven ons Hoofd hangt.

Er valt niets meer te verliezen lieve mensen van mij: de Gebeden worden verhoord mèt deze Crisis van Ongeloof en Wantrouwen want via deze Weg belijden wij onze voorgaande Geschiedenis welke dóór het Toegenomen Licht Zichtbaar zal worden voor de hele Mensheid.
Met Andere Woorden: alles wat ú ten deel valt valt een ander ten deel.
Simpeler kan het níet zíjn.
Dat betekent dus dat wij allen weer in het Licht gezet gaan worden van waaruit wij een heel Ander Leven tegemoet gaan zien!
Het valt met geen Pen te beschrijven hoe wij dàn in het Leven zullen staan: daarom is het nu van het Grootst Belang te leren Geloven en Vertrouwen op de ALMACHT Die Alles in goede Banen leidt.
Ontbreekt dit Vertrouwen dan zult u zich doodongelukkig voelen, dit terwijl het Licht volop schijnt en straalt als nooit tevoren.
Het Licht verteert u als u er níet in méégaat; dan sloopt het u en ontdoet u van àl uw Krachten.
Het Licht sterkt u als u het aanvaarden wilt: dàn brengt het u Alle Goeds omdat u wilt zíen dat u ertoe dóet.
Tegen de Liefde/het Licht valt níet te vechten: al uw Pogingen zullen vergeefs zijn als u in deze Weerstand terecht komt.

Alles, maar dan ook werkelijk waar alles leidt u naar het Licht en het Leven.
Daar wij allen uit Licht bestaan zullen wij naar het Licht wéérkeren: dit is onvermijdelijk en zal vroeg of laat gebéuren..
Verzet u er níet tegen, laat het maar zíjn..
De Goede GOD begeleidt u; Híj weet altijd weer Raad in deze Barre Tijden.
Tijden die velen van u het Leven kosten; letterlijk en figuurlijk.
Maar het is óók de Tijd van de Wederopstanding; de Tijd van (opnieuw) Aanraken en aangeraakt worden waardoor uw Hart weer ontdooien zal.

Het is niet de Schaamte die u kapot maakt: het is uw Ongeloof.
Uw Ongeloof in Betere Tijden en dat het u gegund is een Nieuw Leven te starten.
De Duivel uitgebannen.
Dat wil zeggen Toestaan dat je er weer mag zíjn: dan heeft geen Duivel nog langer vat op je!

Je weer (dúrven) géven.
Helemaal, van Top tot Teen.
Weer (Helder)Ziend raken waardoor u in een heel Andere Belevingswereld terecht komt.
Het is een hele Uitdaging, met alles eròp en eráán.
Geen emotie zal u vreemd voorkomen want alles kent een Vervolg en helpt u op de been.
Met Andere Woorden wees wie u bènt en durf het áán weer Naakt te zijn: alleen dàn wordt u (h)erkend en krijgt u uw Vrijheid (van Leven) terug.

Uzelf neerzetten.

Elke Dag opnieuw.
Elke Dag opnieuw alles uit dit Leven halen, wat daardoor een hele Nieuwe Levenswaarde krijgt die zóveel Veranderingen met zich meebrengt!
Allen geënt op de Eerste Levensbehoeften van Liefde, Zorg & Respect, welke een Nieuwe/Intense “Verruiming” van Liefde over de Aarde uit zullen waaieren, een Nieuwe Voedingsbodem die zéér Vruchtbaar zal blijken te zijn.

Met Andere Woorden.

Het Leven zet zich voort, alleen nú op geheel Andere Wijze.
Een Wijze die Ongekend is en dáárdoor dès te Duidelijker in haar (Hernieuwde) Taal van Liefde.
GOD ’s Woord wordt Eindelijk gezien en gehoord èn ten Uitvoer gebracht: een Totále Ommekeer in deze Wereldgeschiedenis.

Laten we nu vanuit de Allesomvattende Liefde gaan léven; er rest ons géén Andere Keus meer.
Stil maar, wacht maar, Alles wordt Nieuw: de Hemel & de Aarde..

In Diepe Liefde voor u allen,

uw MARIA groet u.

Laat uw Deernis nu voorbíj zijn: in Liefde te Leven maakt uw Ziel vríj.

Amen.”

15.04.20
10.54 uur – 11.58 uur
13.04 uur – 13.09 uur

 

Uit: “Alles wordt Nieuw”