“Bemoediging”

Aangeboden door GOD

“Voor Mijn lieve mensen,

de Puurheid van het Leven komt nú pas goed op gang.
Er is zóveel te Geven mits het met Zorg omringd wordt en mits het Gewaardeerd wordt.

Waardering.

Waardering is iets wat mensen zich opnieuw áán moeten leren.
Als je langere tijd “voor niks” op Zaken hebt gerekend komt nú de Tijd dat je er Afstand van zult moeten doen; niets is nu nog vanzelfsprekend in deze Tijd van Opbouw.
Wil je iets ontvangen dan zul je er éérst (hard) voor moeten werken want de Wet van Oorzaak en Gevolg laat zich nu supergoed gelden onder ons.
Eenieder krijgt dus wat hem toekomt, ongeacht de Situatie.
Voor sommigen is dat een Bittere Pil om te slikken.
Er ligt nog zóveel “Achterstallig Onderhoud” dat deze Zure Appel eerst niet zo prettig is.
Maar àltijd met een Goede Afloop, dàt wèl, want als je Schoon Schip hebt gemaakt met je Verleden dan ben je er ook voorgoed vanàf.

Er volgt dàn een Bijzondere Toekomst.
Een Toekomst in de Zin van Ongekend omdat Verleden en Heden zó totáál anders ingesteld zijn ten opzichte van elkaar.
Wat er nú bloot komt te liggen is tweeledig: het néémt en het brèngt.
Het neemt het Oudzeer méé en maakt zódoende Ruimte voor dàt wat komen gaat.
Deze Ommekeer brengt een Hoop Liefde die de Teleurstellingen van het afgelopen Leven mag verzachten.
Daardoor keert de Veerkracht terug en drogen de Tranen.
En dàn wordt er een Nieuw Zicht zichtbaar!
De verblindende Mist is opgetrokken en toont ons Nieuw en Waarlijk Leven: Eén is Samen en Samen is Eén!
Met vereende Krachten zetten wij nu de Schouders onder het Wereldgebeuren: er is nú niets meer wat ons weerhouden kan!

Duidelijkheid schept Eénheid.

En dàt is wat ons nu te wachten staat: díe Weg wijst ons de Toekomst.
Er brokkelt héél wat àf in deze (Corona)Tijd waardoor de Wederopbouw van deze Wereld des te vlotter verlopen kan.
Héél de Maatschappij staat op z’n Kop: het leren Inzien dat Leven (Be)Rust(en) is maakt héél wat in de mensen lòs.
Zij komen weer enigszins tot zichzelf en daardoor ontvlamt het Leven zoals bedoeld in Oorsprong opnieuw.
Deze Mogelijkheid zullen wij áán moeten grijpen om ons Leven vanuit een Andere Hoek te belichten; er staat zóveel op het Spel wat de meest Dringende Aandacht behoeft..
En àl die “Ongeziene” Dingen lees Opdrachten zullen ons nú in het Hart moeten treffen om ons op Ruwe en Hardhandige Wijze wakker te maken en te doen beseffen dat het zó niet langer kàn..

Wees niet bezorgd; Ík heb de Oplossingen gevonden en bied ze u bij deze áán.
Míjn Sturing zal dusdanig zijn dat u om Míjn Interventie níet héén kunt (glimlacht) want zonder Míj kunt ú allen immers niet léven..
Het maakt niet uit wàt het is: Ik zie Alles wat onder Mijn Hoede is, niets maar dan ook niets gaat verlóren..
Alles van Waarde blijft bestáán en bied Ik u opnieuw áán.
U en Ik, wij zullen daar een Weg in moeten vinden.
Wat éérst als Harteloos bestempeld wordt heet later in de Tijd Zachtmoedig.
Wat éérst als On-deugd bestempeld wordt heet later in de Tijd Pure Liefde die óns de Weg wijst.
Er zullen héél wat Muurtjes omvallen: wàt een Ruimte krijgen we dan!
Èn zien we elkáár weer stáán..

Zo ‘n 6 maanden.. dan is de werkelijke BASIS weer gelegd.
Dàn kunnen we al weer méér verdrágen en is de Sfeer op Aarde milder geworden.
Er blijft zo weinig óver als je níet luistert.
Wil je alles àf kunnen ronden nu dan zul je je over moeten geven aan de kortstondige Tsunami van de komende week, dit in àlles: geestelijk, lichamelijk, emotioneel, spiritueel.. en àlles wat dáármee te maken heeft.
Er is géén Houvast meer.
Althans, níet aan dàtgene wat gewéést is.
Dat zùllen jullie dan ook gaan mèrken.
Het is een moeilijk te verteren Gedachte dat alles nu “verkeerd om” is: dat is ècht een ferme Klap in jullie Gezichten.
Het voelt akelig en benauwd; wàt moet je nu dóen dan?..
Maar Ik grijp snel ín: de weldadige Rust die al te voelen is helpt u daar een handje bij en van daaruit kunt u léren ontspannen in deze voor ú Nieuwe Wereld.

Besef.

Besef dat dit de enige Wereld is waarin wij (nog) Terecht kunnen.
Het is eerst vreselijk wennen dat ú niets meer te zeggen heeft terwijl ú àlles te vertellen heeft.
Hóe dubbel kan het zíjn?..
Daar struikelt u ook over.
Dàt duurt 3 weken, dàn kalmeert u weer en is de Overgave volledig.

Wees níet bang meer, u zult het zíen.
U zult het Gewaarworden en Beseffen dat (Eigen)Liefde Waarlijk Leven is.

Met een vriendelijke groet van GOD en een Knuffel voor Hen die in Míj gelóven!
Laat de Warmte u omringen en koester u eraan..

25.04.20
07.00 uur – 07.17 uur
08.29 uur – 09.28 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”

foto: Bureau & Levensschool Nurlaila