“Thuiskomst”

Aangeboden door Jezus

“Voor mijn lieve mensen,

De Waarheid openbaart zich.
De Wegen van Onzekerheden raken afgesloten en dat geeft een Andere Kijk op de Zaken.
Er komen nu veel Nieuwigheden om de Hoek kijken; Dingen/Situaties die je eerst (door Onbekendheid) Schrik aanjagen maar die je later Rust & Vrede geven.

Er wordt nu zóveel van je gevraagd: zóveel wat het Onderste uit de Kan moet halen qua Eigen Kunnen.
De Wisselwerking met het Dagelijks Leven geeft een Hoop Rumoer ín je en zorgt voor Chaos.
Het is níet erg, zolang je maar begrijpt dat het je verder brengt in deze Wildernis van Gedachten en Gevoelens.

Het Overzicht moet komen: dat wil zeggen de Innerlijke Rust die ons leidt móet de Boventoon gaan voeren in dit zo Heftige Bestaan.
De Komende Tijd zal de Beweging = Ontwikkeling èrg Intens zijn.
Daarom is het ook Hoofdzaak dat wij stevig in onze Schoenen blijven staan.
Er komt Hulp/Bijstand van vele Kanten en dat is een Troost.
Een Troost voor Velen die nog zóveel naast zich néér moeten leggen door de Opstand die geweest is.
Pas als het Stof goed neergedwarreld is kunnen wij onze Weg in groot formaat vervolgen.
Dan is àlle Pijn voorbij.

Voor nú is het Zaak vooràl bij de Dag te leven; verder te kijken maakt alléén maar onrustig zolang er géén Helder Zicht is.
Wat ú nú ten Doel gesteld wordt is haalbaar en niets is dan teveel: zolang u zich blíjft concentreren op wat u voorgeschoteld wordt kan er niets mis gaan.
Intussen wordt de Helderheid van Geest drastisch aangescherpt; dat betekent een Andere Manier van Kijken en Beleven en dàt biedt Perspectief.
Er zal nu stééds minder zijn wat u afleidt van uw Doel en uw Weg te gaan waardoor er meer Ruimte komt om als mens te kunnen leven.
Daardoor ga je anders reageren op het Welzijn van Anderen waardoor we weer méér bij elkaar betrokken raken = Wereldvrede.
Er moet Diep in de Buidel getast worden om deze Wereldvrede te Herstellen; véél van het Vertrouwen om te mógen leven is weggesleten en er is géén Weg terug.
Daarom kunnen wij alléén nog groeien door te Geloven in de Weg die komen gaat waar Nieuwe Dingen op ons wachten – onaangetast – die ons verblijden en versterken in de Toekomst.
Het is een Héle Andere Weg te gáán; het Verleden is verbleekt en de Toekomst heeft weer Kracht = Levensvreugde.
De Angst om te Sterven is voorbíj; de Nieuwe Dag breekt nu áán, vól Lof & Luister!
Een hele Nieuwe Ervaring, vól Ongeloof en dáárom Kwetsbaarheid maar dit zal zich ten spoedigste oplossen als de Rust en daarmee het Inzicht weergekeerd is.
Je zult niets kunnen aannemen tòt het zover ís: tòt de Deuren van je Hart zich openen om GOD ’s Liefde te aanvaarden.
Het Ongeloof hoeft dus géén Schaamte te zijn; het is de “Voorronde” voorafgaand aan dit Prille Begin van een Nieuwe en daarmee overrompelende Wereld.
In Liefde (en dóór Liefde) raken wij allen Hervormd, dat wil zeggen ons Verleden krijgt geen Kans meer.
Alles wat zich nú openbaart leidt ons naar een Wonderbaarlijke Toekomst; een Toekomst waarin àlles mogelijk is àls je maar gelooft en vertrouwt.

Samenwerking

Deze Samenwerking tussen de Verschillende Werelden komt nú goed op gang.
Elkaar de Hand reiken betekent elkaar de Ruimte laten voor Groei en Ontwikkeling, dusdanig dat iedereen kan leven en dat niemand tekort komt.

Er is niemand die “de Baas” speelt: alleen op Basis van Gelijkwaardigheid kunnen wij iets van deze Wereld maken, met elk een Eigen Terrein van Ontwikkeling.

Door dit samen te voegen ontstaat er een hele Nieuwe Kijk op het Leven waaruit zeer liefdevolle Inzichten voortvloeien die de mensheid verrijken zullen en de “Wetenschap” weer in het Zadel zullen hijsen, op weg naar een totáál Andere Ontwikkeling!

Er is nog stééds Liefde in het Spel.
Véélomvattende Liefde, die véél Verbuigen kan waardoor de mens in leven blijft en zijn/haar Doel (van Leven) weet te bereiken.
Dàt zal àltijd zo blíjven.
Zonder dàt géén Leven, nergens..
Het Leven heeft dus NUT.
Het Leven heeft dus ZIN.

Als je maar open blijft staan voor de Veranderingen die kómen gaan.

Thuiskomst

Het Vragen om méér.
En dàn in Liefde verder gaan.

Já, het wàs moeilijk!
Já, het wàs zwaar!
Já, er ís een Uitkomst: NU!

In het NU breken we open en komen we eindelijk tot onszelf.
Daardoor kan GOD weer verder.
Daardoor kan de Mensheid weer verder en worden wij SAMEN ÉÉN.

Daardoor is Leven Bemoediging èn Aanvulling.

In Liefde u gebracht.

Uw Jezus groet u.”

 

09.05.20
10.25 uur – 11.36 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”

“Wees Mijn Evenbeeld”

EEN HART

Een hart vol liefde
Een hart vol pijn
Een hart vol twijfel
Een hart zo klein

Een hart om van te houden
Een hart waar ik bij wil zijn
Een hart vol spanning
Een hart vol lach en gein

Een hart dat ik niet zou willen missen
Een hart die blink als puur goud
Een hart dat alleen voor mij wil zorgen
Een hart die van mij houdt

Frans Klaver januari 2003