“Openbaring”

Aangeboden door GOD

 
“Voor Iedereen die in Mij gelooft,

Er valt nu niet meer te twijfelen aan wat Ik u voorschotel.
Velen van u hebben zo hun Vraagtekens bij Mijn Levenswijze: hier kan Ik niets aan veranderen en dat hoeft ook niet.

Het is nu van het Grootst Belang dat wij dit Leven leren vieren.
Elk op zijn Eigen Wijze.
Dat is eigenlijk de enige Opdracht die Ik u meegeef: volgt u deze Weg dan wordt voor u langzaam zichtbaar wat LEVEN betekent.
De Vechters en de Strijders zullen Rust vinden; Rust in hun Bestaan en op Weg naar GOD.
Want op Weg naar GOD houdt alleen maar in dat u uzelf gaandeweg onder ogen zult zien en daaruit Lering zult trekken.

Dàt is wat Leven inhoudt: de Weg van het Leven gaan, hóe het zich ook aandient en dat kan voor sommige mensen verrekte zwaar zijn.

U kunt namelijk het Leven alleen maar ondergaan; u kunt het niet veranderen of aanpassen en dàt maakt het zo moeilijk.
Want dàt houdt in dat u zich zult moeten onderwerpen aan wat de Dag u brengt.
En dit is (lang) niet altijd wat u in uw hoofd heeft..

De Kunst is uzelf de Ruimte te geven in dit hele Gebeuren.
Maar als u geen Overzicht heeft steigert u al gauw.
De komende weken zullen daarin harde Lessen brengen.
HARD omdat u zich verweert daar waar u tot Overgave zult moeten komen.
Dat is mens-eigen: mensen willen hun Eigen Weg gaan zonder rekening te hoeven houden mèt.
Maar dit gáát niet.
Als Ik u daarin uw Gang zou laten gaan zou u binnen de kortste keren dood zijn omdat u zich vergist heeft.
Vergist in hoe het Leven in elkaar zit zodat u zichzelf in het Ravijn stort en het nut van uw Leven voorbij is.

We gaan daarom nu een Andere Weg.
Een Weg die ombuigt naar het Goede omdat Ik het zo wil en tegen GOD kunt u NIET op..
Daarom gebeuren er nu onverwachte dingen die u in de war brengen en u zullen schokken: dat is de enige Manier om de MENS weer tot bezinnen te brengen en de Goede Kant uit te wijzen.
De meesten van u zullen volgen omdat zij inmiddels “geleerd” hebben Wie GOD is.
Met andere woorden het Leven IS zoals het IS en daaraan kunnen we niets maar dan ook NIETS veranderen.
Juist díe manier van Leven brengt u waar u wezen wilt/moet om er iets van te kunnen maken.
Want IK heb het Overzicht (van Leven): IK wéét wat LEVEN inhoudt en daarom leid Ik u graag.
Maar dan moet u Mij NU leren vertrouwen.

Deze week houdt in Opstanding; weer aan de slag gaan met alles wat u in u heeft en daar het beste van maken.
Wat daar onderhuids aan ten grondslag ligt zult u gaandeweg merken: Zaken lopen niet zoals ú voor ogen heeft en dat maakt u BOOS en OPSTANDIG.
Dit is nodig om deze Nieuwe Levensweg te leren plaatsen en dàn laaien de emoties hóóg óp.
Tòch laat u zich niet meer kisten; u heeft inmiddels geleerd dat Ik u niet (meer) verlaat en dáárom is het al gauw weer VREDE in uzelf en dàn kunnen we verder op de Weg die Ik u wijs.
Dit is niet zonder slag of stoot gegaan.
Daarom raakt het Geloof in Mij steeds dieper verankerd waardoor wij kunnen gaan bouwen aan een veel liefdevollere Wereld waarin Geduld (en Welzijn) de Boventoon voert.
Zonder dàt géén Kwaliteit van Leven: Ik hoop dat u dit nu zíet waardoor blijvende Veranderingen doorgevoerd kunnen worden en méér Vreugde in uw Leven kunnen brengen.

Besef steeds wéér dat u er nóóit alléén voorstaat.
Ik zou u nóóit alléén laten gaan omdat Ik wéét wat voor UITWERKING dit op een mens heeft: in de Diepe Verlatenheid sterft een mens (langzaam) àf en is het Leven zoals Ík het voor Ogen heb zinloos geworden.
Daarom: VERHEUG u op de Tijd die kómen gaat.
Want daarin ligt de Levensvreugde verborgen die Ik u aanreik en waarvan u leven/groeien moet!
Er is HELEMAAL NIETS wat u níet áán zou kunnen: onder Míjn Begeleiding ziet u alles wat u zien moet, hóórt u alles wat u horen en weten moet en vóelt u Míjn LIEFDE (voor u) boven alles uitstijgen waardoor u helemaal ontspant en het weer aandurft om mens te zijn, met alles wat daarbij hoort..
Dàt is IN LIEFDE dúrven te leven; het Leven omarmen door er gewoon te ZÍJN en dáárdoor het Leven onder ogen te zien.

Dàt wilde Ik u even laten weten: Mijn LIEFDE voor u is GROOT en Mijn Bescherming tot áán de GRENS van Waarlijk Leven.
Ik ZEGEN u: néém de Dag zoals hij komt, des te groter zal de Verrijking hieruit voortvloeiend (kunnen) zíjn.

In Liefde,

GOD, uw Vader.”

11.05.20
06.27 uur – 07.14 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”