“Saamhorigheid”

Aangeboden door GOD


“Lieve mensen,

om het Leven Vorm te kunnen gaan geven zullen wij onszelf moeten gaan profileren.
Dit kan vanuit alle Eenvoud want waar het om gaat is transparant zijn.
Met andere woorden Zichtbaar zijn in je Woorden en Daden.
Niet moeilijk doen over hoe het Leven er voor jóu uitziet.

De meeste mensen zijn bang, bang voor het commentaar wat komen gaat.
Zij hebben geleerd dat je pas meetelt als je gelijk hebt.

Maar iedereen heeft gelijk.

Allen hebben hun Eigen Weg te gaan en daar kan niemand commentaar op hebben omdat àlle Wegen UNIEK en speciaal in het Leven geroepen zijn voor die ene Persoon en zijn/haar Ontwikkeling.
Er zijn geen Achterblijvers noch Voorlopers: allen hebben een (unieke) Opdracht van GOD gekregen om hun Leven Vorm te kunnen geven.
Deze Opdracht(en) komen nu tot Uiting; deze Tijd is ervoor aangewezen om vele Deuren open te laten gaan waarachter God ’s Geheimen van het Leven schuilgaan.
Dit betekent óók dat àl deze Opdrachten aan elkaar gelinkt zijn anders zouden we het Grote Geheel uit het oog verliezen, immers wij zijn SAMEN ÉÉN?

De één is niet méér of beter dan de ander.
De diversiteit is groot en dàt maakt het Geheel welke daarom zo bijzonder is.

Eén van onze Doelen is elkaar te bevestigen.
De Deur voor een ander te openen terwijl je zelf in het Voetlicht staat.
Dàt geeft ook dat sublieme Gevoel van Glorie!
Het SAMEN beleven hóe groots deze Wereld en dit Leven is.

Het is (nog) onoverzichtelijk omdat wij zoveel wíllen.
Zoveel willen omdat wij het Overzicht niet hebben.
Daarbij slaan wij dan regelmatig de plank mis.
Het gaat nú om BERUSTING zodat wij kunnen leren kijken waar de ander staat in óns Leven.
Dat is een Klus op zich omdat wij ons (nog stééds) zo verantwoordelijk voelen voor onze Medemens en daarom dènken te weten wat GOED voor hen is.
Willen wij wèrkelijk goed voor onze Medemens zorgen dan zullen wij dieper naar binnen moeten kijken en onze eigen Verantwoordelijkheid moeten leren nemen.
Immers, je kunt pas zorgen voor een ander als je zèlf weet hoe Pijn en Verdriet, Boosheid, Teleurstelling en Wanhoop in elkaar zitten?
“Verbeter de Wereld, begin bij jezelf”: Leven is pas haalbaar als de Bodem in Zicht is.
Als je de Hand in Eigen Boezem steekt en er van daaruit durft te Zíjn.
Zonder commentaar je Medemens tegemoet treden en hèn het (hun) Woord laten doen.
Want wàt je ook zíet (in hen) je ziet NOOIT alles: nooit alles wat hen heeft geraakt en uitgerangeerd.

Veel Pijn stamt uit het Verleden.
Een Pijn die niet meer uit te wissen valt.
Een Pijn waar wij mee moeten leven, ook ieder voor onszelf.
Ín die Pijn ligt een Overeenkomst: dat wij moeten leren te ontdekken wat Pijn ons te vertellen heeft.
Dat is voor ieder van ons anders.
Maar de Overeenkomst vertelt ons dat wij er mogen Zíjn: dat niemand zo slecht is dat hij Pijn verdiend heeft maar dat het onze Verdienste is onder ogen te zien wat Pijn ons te vertellen heeft, zonder daarbij Onderscheid te maken tussen Ras en Geloof/Religie, Afkomst of Sexe.
Het gaat erom weer MENS te worden/zijn, juist ná alles wat geweest is.
Daarin zouden wij juist nú Begrip moeten kunnen tonen en begrijpen dat NIEMAND perfect is.

Het Brandend Verlangen bestaat er nu uit weer samen te kunnen komen; weer te kunnen versmelten door en ondanks onze Wezenlijke Verschillen die ons NIET willen breken maar JUIST máken waardoor wij elkaar het LICHT weer in de ogen kunnen gunnen.
Hier gaat nog véél aan vooràf.
Want wil je jezelf kunnen begrijpen dan zul je alles wat je ooit kwelde af moeten kunnen leggen; daar is geen Andere Route voor dan deze.
Wie hier nog moeite mee heeft begrijpt het Leven (nog) niet; laat zich nog leiden door oude trucs die hem het Leven zuur maken.
Een mens kan pas VRIJ zijn als hij zichzèlf onder ogen ziet.
Dit is niet “zomaar” “aan de kant”: daar mag je ruim de tijd voor nemen eer dit Waarlijk geschied is.
Het is moeizaam nu weer mens te worden: we hebben zóveel laten liggen wat ons nú de das om doet.
Dit in opperste Onschuld: wij wisten niet beter.
Pas nú leren wij het mens-zijn onder ogen te zien.
Het Voordeel daarvan is: we mogen het SAMEN doen.
Met dien verstande: ieder voor zich maar met de Steun vàn.
Van die ander die óók “voor schut” staat met zíjn Problemen, Pijn en Verdriet.

Dáárin zijn we allen GELIJK.

Laten we dáár nu eens mee begínnen: NIEMAND treft Blaam, Feit is dat wij LEVEN en daarom verder kunnen met onze Ontwikkeling.

Wat is dáár raar aan?

Wij allen moeten door hetzelfde STOF, wij allen zijn even radeloos en vermoeibaar omdat wij MENS zijn.
Hier moeten wij GOED rekening mee houden willen wij Begrip voor elkaar op kunnen brengen.

Laten wij nu SAMEN verder gaan: alles is er op voorbereid, alle Deuren staan reeds open:
het is nu nog een kwestie van Doen en dan de Gevolgen van deze Uitkomsten gaan waarnemen.
Wat we dàn zien is zó TOTAAL anders dan wat we hoopten.. wat we zien is een mens in wording en géén perfectionist in de zin van geen Aanvulling meer behoevend.
Als je denkt dat mensen perfect moeten zijn dan sla je de plank totáál mis: perfectie bestaat NIET in het Bestaan van de mens, onthoud dit maar goed!

Immers, de Aarde is een leerschool.. en dat zal altijd zo blíjven.

Laten wij elkaar daarom niet meer veroordelen maar erkennen dat wij allen uit hetzelfde Hout gesneden zijn: feilbaar en dáárom zo aandoenlijk om mee te leven.

Vader ’s Wil wordt nu Wet.
Hij helpt ons te zíen wat Onmacht met een mens doet als hij het wil verdringen: het maakt een mens kapot als je het níet toelaat.
Daarin, in dat Gedrag, ontstaat nu een Grote Verandering die ons polijsten zal: die ons laat voelen hoe het is om naakt te zijn en dat wij ons daar níet voor hoeven te schamen.
Er zijn géén strenge maatregelen voor nodig: het gebeurt gewoon en daarmee is de kous dan àf en kunnen wij weer volledig tot onszelf komen.
Dat geeft Zachtheid en Liefde in ons Bestaan waardoor wij onze Medemens (weer) tegemoet kunnen treden.
We maken dan géén Onderscheid meer maar zíen slechts.
En dóórdat wij zíen kunnen/durven wij eindelijk weer te gaan leven.

Saamhorigheid: dè Manier van Leven die ontstaat als wij allen gelouterd zijn.
Dàn blijft er niets meer over van ons harde koppie en leven wij in VREDE mèt onszelf.

In Liefde u aangereikt,

uw GOD en Vader.”

15.05.20
06.57 uur – 07.57 uur

 

uit: “Alles wordt Nieuw”

 

Foto’s: links Bureau & Levensschool Nurlaila,
rechts onbekend maar met dank.