“Liefde geven en Liefde krijgen”

Aangeboden door uw GOD en Vader

“Liefde is een Eerste Levensbehoefte.
Liefde is wie we Zíjn.

Het is de Voedende Energie die ons in Leven houdt en ons beschermt tegen de Weerzin van het Leven.

Het gaat nú om Liefde kríjgen.
Liefde ontvangen omdat je het verdiend hebt.
Omdat je het nodig hebt om je Leven Hier te kunnen leven.
Ontvang je géén Liefde dan ga je langzaam dood.

Dan raak je “ontworteld” en zie je géén Heil meer in het Leven wat je gegeven is.

De Liefde is áltijd Positief en “Gezond” voor je.
Het voldoet aan àl je Levensbehoeften en gaat daarin extreem ver voor menselijke Begrippen.

Liefde is de gangmaker, houdt het Leven soepel.

De Liefde die u in deze Tijd gaat zíen is voor u van Ongekend Belang; deze Liefde is anders en reikt Dieper omdat u allen er nu klaar voor bent om deze Liefde aan te nemen en te verwerken in uw Eigen Leven.
Hier komt heel wat bij kijken want Ware Liefde verandert zo veel en maakt van ú een héél Ander Mens dan u voorheen wàs!
Veel opener, veel eenvoudiger, veel duidelijker.
En dan valt er zóveel meer uit te wisselen en samen te brengen.
De luchtfietsers komen op Aarde, zij begrijpen dat hun Dromen Andere Vormen aan zullen gaan nemen.
Daardoor ontstaat er méér Samenspel en Creativiteit onderling, wat tot vele Nieuwe Wegen en Omgangsvormen leidt.
Voel u niet aangesproken; het is een Opmerking die véél meer doet vermoeden dan hoe u er nú tegenaan kijkt.
Want àl Mijn Woorden Richting u hebben een Diepere Lading/Betekenis die nu maar moeilijk uit te leggen is.

En àl die Woorden zullen u uiteindelijk brengen waar u wezen moet in àl uw Verlangens en Gedachten.

Wij gaan Samen bouwen aan een Nieuwe Wereld: een Wereld van Liefde en Zuiverheid, op Weg naar een Comfortabeler Leven.

Daarvoor is uw Innerlijk Evenwicht zo hard nodig: om u te overtuigen van een Goddelijke Almacht die sturende is terwijl u kunt “rusten” = de Waanzin uit uw Ziel bannen, sterker nog u zult dit wel móeten anders begrijpt u van dit Nieuwe Leven niets meer en verwart het u alléén maar want het is opgebouwd uit Levende Bouwstenen van Liefde en Waarheid die Diep in uw Hart leven en die alléén hun Weg vinden als ú ervoor open staat.

Evenwicht, Natuurlijk Evenwicht, is tweeledig: het zorgt voor Voeding èn voor Uitwisseling die zijn Weerga nog níet kènt!
Uitwisseling op Hoger Nivo in het Welzijn van de Mens welke zich daardoor buitensporig kan verdiepen ten opzichte van 15 jaar geleden.

Toen waren de Poorten van Waarlijk Leven nog gesloten, in Tegenstelling tot nu, nu zij wagenwijd open staan en de Transformatie reeds aan haar Grote Reis is begonnen.

We zullen NU gaan Léven: Ik heb uw Reis op een Andere Bestemming “ingetuned” nu u allen zover bent gekómen.
De Mogelijkheden zullen ongekend zijn, de Duivels uitgedreven, waardoor het Licht weer Helder kan gaan schijnen.

De Toekomst geeft u Warmte, méér dan ooit tevoren (3 weken).

Een Harte-groet van GOD; met Liefde geschreven, voor hen die Mijn Woorden willen begríjpen.

Ik dank u voor uw Moeite.”

08.11.19

07.10 uur – 07.55 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”

De Betekenis van het Kruis (zie foto)

(tekst Frans de Vries Klaver):

HET KRUIS

Het Kruis staat symbool voor de man die 2000 jaar geleden leefde, die mens was, maar wij hebben er een God van gemaakt.
De man die op het eind van zijn leven zei:
“DOE DIT TOT MIJN GEDACHTENIS!”
Waarmee hij heeft bedoeld:
“LEEF JOUW LEVEN ZOALS IK MIJN LEVEN GELEEFD HEB!”

Dus boos zijn, vloeken en alles wat je maar als mens doet, positief maar ook negatief want dat maakt een mens MENS!

Als je in het midden van Het Kruis staat zie je dat je verschillende keuzes mag, kan en moet maken op je levensweg!

Het Kruis staat ook voor De VADER,
dit is de Schepper, de oorzaak, je ontstaan, het begin, je geboorte!
De Zoon is het gevolg van de Vader dus Jezus, jij en ik!
De Heilige Geest staat voor het inzicht dat het leven ook zo in elkaar zit:
ALLES IS OORZAAK EN GEVOLG.

Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar, daar is niet aan te ontkomen, met andere woorden alles wat wij doen heeft gevolgen, voor onszelf maar ook voor iedereen op deze wereld.

Dan het Amen, dat is de aanvaarding, de acceptatie hiervan en je leven hierop instellen = bouwen aan een betere mooiere wereld voor allen die na ons komen!

Foto Duco Werkman: “De Weg naar de Hemel”
De Gwangmyeong Sinchon voetgangersbrug
Soha, Gwangmyeong, Zuid-Korea