“Oprecht liefhebben”

Aangeboden door Jezus:

“Voor hen die zoeken,

Neem mijn Aandacht voor u serieus.
Ik ben oprecht en zal u nóóit verloochenen.
U geeft mij uw Hart, daar ben ik zuinig op.
Ik wéét hóeveel het u gekost heeft om u tot mij te wenden.
Er waren zóveel Bezwaren van úw Kant en nóg.
Nóg vertrouwt u mij niet 100%, wat ik begrijpelijk vind.
Ik ben blij met wat ik van u te zíen krijg.
Het is een langgekoesterde Wens van mij om weer met u verenigd te raken!
Er is zóveel aan gelegen, telkens wéér.

We gaan nú een “Gure Toekomst” tegemoet.
Een Toekomst waarin véél Onzeker is, óók ons Leven.
Want wáár we ook voor staan: alles brokkelt àf vóórdat de Definitieve Opbouw kan plaatsvinden.
De Fundering is Oud en Verrot, gebaseerd op Vergane Glorie.
Hier gaan we éérst aan werken.
Er volgt een korte doch hevige Afsluiting.
We komen opnieuw in het Jaar 0:
een Jaar van Bestaansrecht & Wederopbouw.
Het Thema is het hele jaar dóór Vergeving: in je Diepste Zijn zal dit te voelen zijn, alles komt lós wat je nog dwars zit.
Er zal óók véél Afscheid zijn.
Afscheid van Dierbaren, van Situaties, van Contacten die jou de Vernieling in helpen.
Alles bedoeld om tot de Zuivere Kern te komen.
Er gaan ook véél Rampen (Wereldwijd) plaatsvinden: tussen mensen, mèt mensen, een Gigantische Opschoning dient zich aan.
Vooràl Halverwege het Jaar hebben véél mensen het zwaar, hun hele “Economie” stort in.
Tussen de Puinhopen door gloort daar metéén het Licht, de Hoop, het Geluk: we moeten verder, dit, de Keerzijde, kan níet uitblijven.

Het is slechts de Afronding, het vermorzelt u niet meer.
Het geeft Lucht & Ruimte, ondanks uw Pijn en Verdriet.

U zult dáárdoor Alles wat op uw Pad komt kunnen Doorgronden = Aanvaarding van het Leven wat u te wachten staat.
Dat dat niet mals is dat weet u al.
Dit omdat de BASIS van Leven zó anders is dan voorheen en dàt maakt hèt Grote Verschil.
Er valt nú niets meer te vrezen: de Angel is eruit en de rest is een Peulenschil mits je Vertrouwen hebt in de Vader.
Want Híj bestuurt je Leven, zo “simpel” is dàt.
Onder simpel versta ik Gelóven & Vertróuwen, dan is de Basis gelegd en valt er niets meer te vrezen, ondanks alle Rampen = Chaos die voorbíj zullen komen.

Dit gáát voorbíj, Belóófd is Belóófd.

Alles wat Zichtbaar is gaat een Eigen Leven leiden, om uwentwil: want wij zijn in Liefde verbonden, Pure Zuivere Liefde.
Dat betekent niet meer, nóóit meer Bang hoeven zijn want in de Kern (van Leven) zijn wij Allen Eén.

Een liefdevolle groet,

Jezus.

Zondaars (dat wil zeggen de mens die zichzelf serieus neemt) bestáán niet meer; dàt is nu Einde Verhaal geworden.”

26.01.21
07.10 uur – 07.45 uur

uit: “Ontmoetingen met Jezus”

foto: Bureau & Levensschool Nurlaila
Het Symbool van Nurlaila Wereldwijd: V, staande voor
Vreugde, Vrijheid & Vrede door de Liefde van GOD weer in je Leven toe te laten.