“In Liefde leven” = Vrijheid opgeven

Aangeboden door Jezus:

“In Liefde leven”

= Vrijheid opgeven

“Lieve mensen van mij,

Alles wat nú Zichtbaar wordt zal ons – uiteindelijk – Stilte en Ruimte geven van waaruit wij kunnen groeien.
Hoe liefdeloos is het als je jezelf in de kou laat staan door het Oude Spoor = “Zelfverloochening, ik bestá niet” te blijven volgen.

Overigens vraagt de Tijd er nu om: om onze Naaktheid, het Zuivere & Pure Zijn, naar voren te brengen.

Niemand kan weten waarheen deze Weg leidt; niemand.
Het enige wat wij kunnen (gaan) dóen is Geloven en Vertrouwen op een Uitkomst die voor óns bestemd is.

Die ons doet groeien, die onze Pijn verzacht en transparant maakt, die Wijsheden verspreidt die Innerlijke Wonden doen helen.

Het is een Slagveld geweest voor ons allemaal, geen één uitgezonderd.
Zonder Pijn en Wanhoop komt geen mens het Leven door.

Het Leven aanvaarden geeft ons de Meeste Voordelen, Aanvaarden in de zin van Innerlijke Vrede.

Hóe je Situatie ook ís er is altijd Vrede, Rust en Helderheid te vinden als jíj er Rijp voor bent.

Het Gevecht eraan voorafgaand maakt de Deur open naar een Dieper Bestaan; naar een Weg die voor jóu Ongezien was en nu zijn Glorie vindt.
Hier is niets op áán te merken, immers alles wat hiermee gemoeid is is Persoonlijk, in Afstemming met GOD, de Vader.

Er is nóóit iemand die jou kan verbeteren want je bent uniek en bijzonder, een Eigen Spoor volgend waar niemand op thuis hoort.

Jij bènt wie je bènt en zult op díe Eigen Manier je Licht moeten laten schijnen.

Als je níet weet wie je wèrkelijk bènt is dit schrikken.
Je was altijd zó goed verborgen en nú dit, afgrijselijk gewoon.
Want nú ben je helemaal Zichtbaar en kun je niets meer verbergen waar je je voor schaamde en wat je liever voor jezelf hield.
Dàn ben je gauw uitgesproken want je draait er niet meer omheen en gaat recht op je Doel af.

Het is niet eenvoudig om mens te zijn.
Tenminste, als je de Regels van het Leven niet begrepen hebt.
Dàn wordt het een Gevecht van de Eerste Orde want je kunt de Tsunami níet vóórblijven.

De Tsunami van Liefde die over ons uitgestort wordt en waarin wij onze Persoonlijke Weg moeten vinden.

Wees niet bang meer.

Niets is gek of raar.

Alles heeft een Doel èn een Keerzijde, hóe “raar” ook in ónze Ogen: als je verder kijkt dan je neus lang is zie je hele Andere Mensen of Dingen gebeuren die in één klap alles op zijn kop zetten!

We gaan van Overleven naar Leven: de Grootste Opgaaf voor een mens te doorstáán.

Je Innerlijke Zèlf wordt Zichtbaar en daarmee een héél Ander Bestaan, ongekend en véélomvattend.

Het ís even worstelen.
Maar daarna valt er een Diepe Stilte en bloeit alles ópen, zoals het moet Zíjn:

Leven = Liefde en Liefde = Leven.

GOD zegene u.

Een vriendelijke groet van Jezus.”

18.01.21

19.06 uur – 19.52 uur

uit: “Alles wordt Nieuw”

Bijenwastekening: Astrid Klaver de Vries
Titel: “Gezien worden.”