“Oordelen & Veroordelen”

Van                : Jezus
Voor              : jou


“Oordelen & Veroordelen”
en de Pijn die daarmee gemoeid gaat


“Lieve Astrid van mij,

Schuldgevoelens en Faalangst zorgen ervoor dat een mens gaat wanhopen en dàn zíe je niks meer.
Een mens die wanhoopt – en dat is iederéén – zoekt Houvast.
Als je níet op jezèlf vertrouwt zoek je dat Houvast bij/ten koste van een ander.
Een ander veroordelen op basis van wat je zíet is levensgevaarlijk, immers er schuilt àltijd een Diepere Waarheid achter die níet ogenblikkelijk zichtbaar is voor de ander.
Je hebt nóóit het Recht om een ander te veroordelen omdat je Oordeel nóóit op de Hele Waarheid gebaseerd kan zijn!
Het is je Eigen Frustratie en Veroordeling naar Jezèlf toe die een Beeld van de ander wil krijgen ten behoeve van je Plaatsbepaling = “dan hoef ik niet meer bang te zijn” want dàt is de enige Reden waarom een mens oordelen en veroordelen wil: het Eigen Vertroebelde Beeld geruststellen.

Oordelen en Veroordelen zijn aan de orde van de dag.
De Maatschappij staat er bol van en wij stimuleren elkaar als mens om hier aan méé te doen = Roddel & Achterklap, iemand omwille van het Eigen Brein naar beneden halen, dit voor Innerlijke “Rust” en “Vrede”.

Mens zoek jezèlf: wees je ervan bewust dat niemand zonder jóu kan leven, immers je maakt Deel uit van het Grote Geheel = samen Eén.
Jezelf veroordelen  – want dàt dóe je in dit Geval – = jezelf afsluiten van de Goddelijke Liefde = je staat er alléén voor en dàt maakt eenzaam en verdrietig, geeft véél Hartenpijn.

Met andere woorden: mensen die bang en eenzaam zijn veroordelen om Houvast te vinden.
Mensen die bereid zijn te Geloven en te Vertrouwen hebben geen Oordeel omdat zij een open Hart en daardoor een open Mind hebben en zichzelf willen géven om iets van het Leven te máken.

Maak je géén Illusies: ieder mens oordeelt.
Met andere Woorden ieder mens “moordt” èn is Slachtoffer, dit is de “Circle of Life” waaraan niemand ontsnappen kan.
Het hoort erbíj en kan níet afgekeurd worden, immers het doet groeien en inzien.
Wat jullie als “slecht” betitelen geeft Verrijking aan dit Aardse Leven en “verdwijnt” uit je Leven als Oorzaak & Gevolg je Helder zijn geworden.

Veroordeel jezelf nóóit.
Want alleen jíj wéét hóeveel Moeite je moe(s)t doen om overeind te komen en iets van je Leven te máken.
Heb jezèlf lief, ondanks en dank zij alles waar je doorhéén bent gegaan.
Een Meesterwerk bèn je en zul je altijd blíjven, immers de Tijd heelt àlle Wonden?
Hóe je het ook wendt of keert een mens zal àltijd het Licht weten te vínden, “vroeg” of “laat”: een mens is verbonden met het Licht, is uit Licht en kan níet zónder als Levensbehoud.

Mèns leer te léven en vloek niet meer.
Ík bedoel: Leven is Waarlijk als je jezèlf tóestaat.
Dàt te ontdekken doet héél wat mensen vloeken want vloeken màg zolang je níet wéét en zóekt!

Wees niet tè streng voor jezelf: hoe strakker het Keurslijf hoe minder Lucht om te (blíjven) Ademen.
Stá jezelf (weer) tóe.
Dúrf er te Zíjn, met àlles wat ín je is.
Dus óók dàt wat je níet graag laat zíen: je Onvermogen, je Faalangst, je Overmatige Fantasieën die leiden tot Wangedachten = Angst om te Leven, dit in zijn breedste Vorm.

Verstóp je niet meer want dat is nergens voor nodig!

Onthoud dat zelfs de “mooiste” mensen MENS zijn.
En dàt houdt ín imperfect, dàt zul je àltijd weer tegenkomen.

Leven houdt ín uitzoeken wie je bènt: dit om jezèlf te eren en weer blij te worden van jezèlf.
Want dàn pas kom je weer tot Leven en oordeel je níet meer: als je ziet waartoe mensen in staat zijn = jezelf èn de Mensheid op Waarde schatten en dàt is het moeilijkste wat er ís als je voor jezèlf in je (Levens- en Faal-)Angst en je Negativiteit blijft zitten.

Doe nú een Beroep op je Veerkracht en veer terug:

geen enkel Oordeel is op jóu van Toepassing als je begríjpt wat mens-zijn inhoudt.

Héél veel liefs van Jezus:
ik heb u allen lief, geen één uitgezonderd.

29.04.21
07.35 uur – 08.29 uur


Bron: “Ontmoetingen met Jezus”, door Astrid Klaver de Vries

foto: Bureau & Levensschool Nurlaila.