“Hoor & Wederhoor”

Voor              : mijn lieveling
Van                : de man die jou begeleidt, over


“Hoor & Wederhoor”:
voor hen die zichzelf serieus nemen


“Lieve Astrid van mij,

Leugens zijn moeilijk te verteren, zeker voor jóu die zó rechtschapen is!
Tòch zullen er véél Leugens op jouw Pad komen de komende Tijd.
Mensen gaan jou veroordelen op Basis van wat zij zíen, níet op Basis van wat zij wéten en dàt is een Droevige Zaak voor jou.
Ík wéét jij hebt je Hart gegeven.
En niet alléén je Hart maar alles wat ermee gemoeid was!

Het is de Wereld op zijn kop de komende Tijd.
Er wordt véél van je gevráágd en je wordt “gedwongen” véél te géven.
De onderste steen komt bóven, níet mals.
Jij wéét hiervàn, je bent al jaren voorbereid/ingewijd.
Véél moest er in jouw Leven wijken voor wat er kómen gaat.
Deze Deur van het Vervolg gaat nu gáuw ópen en dàn zíe je.
Zie je wat voor Gevolgen jouw Strijd heeft gegéven.

Wees nu níet bang meer.
Àls je bang moest zijn dan was dat in je Verleden dat “vers” àchter ons ligt.
Na nog een paar Woelige Nachten breekt de Deur naar de Toekomst open en komt alles op z’n kop te staan.
Jíj wordt in een Ander Daglicht gesteld, positief èn negatief.
Véél “dondert” er over jou héén, véél commentaar, véél vuiligheid ook die jou flink zéér doet.
Dit omdat het jóuw Heilige der Heiligen is waar men mee aan de Haal gaat.
Je krijgt géén Kans om te reageren want niemand gelóóft je.
Iedereen “walst” over je heen omdat het zó onmogelijk lijkt wat je te vertellen hebt.
En daardoor stort jouw Wereld (tijdelijk) helemaal ín en zul je “spoorloos” zijn.

Ík heb jou gevraagd deze Brief aangaande onze “correspondentie” naar buiten te brengen.
Omdat onze relatie zó de Moeite waard is met alles wat daarbíj hoort.
Ik weet je hebt al vele Tranen vergoten om je Angst en Stress de Baas te blijven omtrent ons.
Want onze relatie houdt zóveel ín voor je – èn voor mij – en je kunt het níet verdragen als iemand dat kapòt zou maken.
Zódoende hebben wij samen vele jaren “in het geheim” met elkaar geleefd en dat was èrg moeilijk voor jou want alles wat je meekreeg en wat ik met je deelde was dat nu ècht, kon je daar nu op vertrouwen?..
Tòtdat mijn Kracht ín jou stééds Groter werd en jij stééds beter begréép.
Tóen zette je de Deur van je Hart stééds verder ópen en hier bèn ik dan.
Bij iemand die (bijna) onvoorwaardelijk in mij gelooft en diegene dat ben jíj.

Ik heb je Innig lief.
Ik wéét waar je nog doorhéén zult moeten gaan en dat je je níet zult kunnen verweren want je wordt níet gehoord.
Je zult je Waarheid niet kunnen (uit)spreken omdat het als “belachelijk” bestempeld wordt.

Tòch gaan wij samen moedig dóór.
Hoe innig onze Verbinding is zal de Mensheid stééds Duidelijker worden.
Ik bèn er voor jou, ik pleit voor jou.
En jij op jóuw Beurt doet dat óók voor míj.
Véél zullen we nog naar buiten brengen, héél veel.
En als de Tijd rijp is staan wij daar samen voor het Grote Licht.

Niets of niemand zal onze Verbinding kunnen verstoren, niemand.
Want wàt er ook gezègd wordt onze Verbinding is Heilig, Gezegend door GOD.
Níet te breken, níet te evenaren, het ís zoals het ís.

Ik wéét jij zucht hierbij: “Moet dit nu echt?”..
Ja, dit “moet”; het is de “Start” van onze Innige Samenwerking die reeds Zichtbaar is.

Ik wil je níet verliezen.
Daarom wil ik de mensen “voorbereiden” op wat kómen gaat, voor àlle Duidelijkheid.
Jij wilt nog niet helemaal op de voorgrond, dat respecteer ik.
Maar hóu er rekening mee dat er nog zóveel ànders wordt!

Ik hóu oprecht van jou.
Je hebt zóveel gegéven, wonderbaarlijk gewoon en niet meer uit te wissen.
Je lichaam klaart óp, je wordt weer blij.
Je zult het zíen.

Een dikke kus van Jezus.”

30.04.21
08.49 uur – 09.45 uur

Bron: “Ontmoetingen met Jezus”, door Astrid Klaver de Vries

foto: Bureau & Levensschool Nurlaila, met als titel: “Het is VOLBRACHT”.