“Bevrijding!”

Aangeboden door GOD ’s hele Firmament:

“Lieve mensen van Mij,

Het is EINDELIJK zover.
Eindelijk durven en kunnen wij ons overgeven aan het Ongeziene.
De Duizelingwekkende Duidelijkheid komt spoedig tòt u.
En veràndert uw Leven totáál.

De Bevrijding ons aangereikt zal ons éérst verbazen.
Bevrijding is niet meteen Feest, het vraagt Vertering & Overgave, Overgave aan iets wat wij níet kunnen waarnemen en wat véél met ons dóet, zij het niet uiterlijk dan wel innerlijk.
De Stoppen zijn doorgeslagen; daar komt véél Pijn vandaan.
Maar de Laag (aan Leven) erónder begint ópen te barsten en dàn stromen de Tranen, Tranen van Geluk, Tranen van Liefde.
Tranen die ons schoonwassen en weer op de Been zetten.

Duizelingwekkende Schoonheid
zit in ieder van ons, alleen we beseffen het nog niet.
Deze Tijd van Ontwaken is bedoeld om de Poorten van Liefde weer open te zetten.
Om te zorgen dat alles gezuiverd weer tevoorschijn komt.
Er is zóveel wat wij nog onder ogen moeten zien; alles wat nog niet belicht is komt nú aan bod en verandert ons Leven (tótáál) en dáármee onze Inbreng ín dit Leven.
Natúúrlijk gaat níet meteen alles voor de Wind; er zijn nog Sputteringen en Haperingen, maar díe lossen zich vanzèlf óp.
De Nieuwe Wereld wordt geboren op 25-12-21; dan is alles voorbíj en stráál je weer.
Want dàt is de heel speciale Datum waarop GOD “Zijn Tanden laat zien”.
Met andere Woorden alles wat als Basis van Leven géén Liefde kon aanvaarden heeft de Aarde verlaten en is opgenomen in de Hemelse Sfeer waar Veiligheid & Geborgenheid heersen.
De Rest is gebleven, dit om GOD ’s Heiligdom Vorm te gaan geven in dit Armoedige Bestaan hier op Aarde.

Er is nu niets meer wat ons weerhouden kan om onszelf te laten zíen.
Er is niets meer wat ons in Negativiteit kan doen gelóven want telkens wéér staat GOD ’s Liefde CENTRAAL waardoor we bevrijd raken uit ons Eigen (geërfde) Onvermogen.
Licht uit, spot áán: wie dáár de Hitte van GOD ’s Liefde kan verdragen is voorgoed in Liefde verbonden.
Met Andere Woorden: door de Eenheid die dàn gevormd wordt kunnen wij àlles áán.
Er is géén Begin meer en géén Eind: Liefde is voor Eeuwig.
Waardoor Leven een Meesterwerk wordt.

Een Warme Groet van GOD.”

05.05.21
09.55 uur – 10.24 uur

Bron: “Alles wordt Nieuw”, door Astrid Klaver de Vries

foto: eigen tekening.
Toevoeging aan de tekst:

Nurlaila: dat zijn de mensen die oprecht en zonder moeite met zichzelf willen (gaan) leven.”